Zawiadomienie na LIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na LIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 18 lipca 2023 r. roku o godz. 10.00

w budynku Myśliwska przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 września 2022 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Ujsoły od Powiatu Żywieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1439S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa na odcinku 3 – Z3 na terenie Gminy Ujsoły – wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły
  6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły
Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-07-11 Regina Kotela 2023-07-11 10:21:34
(Regina Kotela)
2023-07-11 10:21:34
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły