Zawiadomienie na LIV Sesję Nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie  na LIV  Sesję Nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 10 sierpnia 2023 r.  o godz. 13.30

w budynku przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły – wystąpienie Skarbnika Gminy
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły w terenie „u.KP.5” w rejonie kościoła parafialnego w Ujsołach – wystąpienie Wójta Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły – wystąpienie Wójta Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły – wystąpienie Wójta Gminy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ujsoły a Gminą Rajcza  w sprawie przekazania przez Gminę Ujsoły Gminie Rajcza zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej  do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci prowadzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu – wystąpienie Wioletty Gizickiej
 10. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

 

Sesję nadzwyczajną zwołuje się na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §43 pkt. 3 Statutu Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-08-09 Regina Kotela 2023-08-09 13:51:42
(Regina Kotela)
2023-08-09 13:51:42
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły