Zawiadomienie na LV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie  na LV  Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 26 września  2023 r.  o godz. 10.00

w budynku przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Omówienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiskawystąpienie Pani Agnieszki Chylak
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły – wystąpienie Skarbnika Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły dla części działki nr 9252/2 obręb Ujsoły przy ul. Danielki – wystąpienie Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego wystąpienie Kierownika GOPS.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ujsoły  – wystąpienie Przewodniczącego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Długi Groń i Kubiesówka  – wystąpienie Przewodniczącego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły
Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-09-19 Regina Kotela 2023-09-19 10:45:31
(Regina Kotela)
2023-09-21 11:21:01
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły