ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej.

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia nr 29/2014

Wójta Gminy Ujsoły

 z dnia 31.07.2014r.

Znak sprawy: BP.17.2020

Ujsoły, dnia 12.11.2020 r.

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1. Zamawiający :  GMINA  UJSOŁY , 34-371 Ujsoły , ul. Gminna 1

zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej.

Ilość do wykonania operatów w okresie jednego roku kalendarzowego szacuje się w granicach od 20 do 30 .

2. W ofercie należy:

a) określić cenę za wykonanie 1 operatu szacunkowego,

3. Płatność za usługę będzie dokonana na podstawie  faktycznie wykonanego

    operatu szacunkowego.

4. Kryterium wyboru oferty – CENA.

5. Warunki gwarancji:  nie dotyczy.

6. Termin wykonania operatu od dnia zlecenia:  podać na ofercie.

7. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego w

   sekretariacie Urzędu Gminy w Ujsołach, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły w terminie

   do dnia: 15.12.2020 r.

 

 

 WÓJT  GMINY   UJSOŁY

Tadeusz   Piętka         

(Kierownik Zamawiającego)

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-11-13 Leon Bury 2020-11-13 07:48:41
(Regina Kotela)
2020-11-13 07:49:44
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły