Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 28 luty 2022 r.
 1. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/271/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
 2. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/272/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujsoły w 2022 roku.
 3. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/273/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujsoły.
 4. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/274/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 rok.
 5. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/275/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie  zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.
 6. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/276/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym, a także regulaminu tego handlu.
 7. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/277/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ujsoły na lata 2022-2026.
 8. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/278/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ujsoły na lata 2022-2025.
 9. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/279/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 10. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/280/2022 z dnia 28 luty 2022 r.  w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 11. Uchwała Rady Gminy Ujsoły nr XXXV/281/2022 z dnia 28 luty 2022 r.   w  sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 21 grudnia 2021 roku przez  Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XXXV 271 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 603 kB
XXXV 272 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 245 kB
XXXV 273 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 161 kB
XXXV 274 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 170 kB
XXXV 275 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 177 kB
XXXV 276 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 221 kB
XXXV 277 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 307 kB
XXXV 278 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 329 kB
XXXV 279 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 159 kB
XXXV 280 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 260 kB
XXXV 281 2022.pdf 2022-03-03 10:14:00 214 kB
głosowanie imienne.pdf 2022-03-03 10:15:00 66 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-03-03 Regina Kotela 2022-03-03 10:13:44
(Regina Kotela)
2022-03-03 10:13:44
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły