Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 27 marca 2024 r.

Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 27 marca 2024 r.

  1. Uchwała nr LXI/440/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 marca 2024 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.
  2. Uchwała nr LXI/441/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 marca 2024 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
  3. Uchwała nr LXI/442/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 marca 2024 r.  w sprawie użytku ekologicznego „Stawek w Złatnej”.
  4. Uchwała nr LXI/443/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 marca 2024 r.  w sprawie zmiany uchwały nr LX/439/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 12 lutego 2024  r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Ujsoły.
  5. Uchwała nr LXI/444/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 marca 2024 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Ujsołach na realizację zadania pn.: Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach.
  6. Uchwała nr LXI/445/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 marca 2024 r.  w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
LXI 440 2024.pdf 2024-04-03 11:41:00 163 kB
LXI 441 2024.pdf 2024-04-03 11:41:00 681 kB
LXI 442 2024.pdf 2024-04-03 11:41:00 1 MB
LXI 443 2024.pdf 2024-04-03 11:41:00 565 kB
LXI 444 2024.pdf 2024-04-03 11:41:00 165 kB
LXI 445 2024.pdf 2024-04-03 11:41:00 179 kB
Głosownie imienne.pdf 2024-04-03 11:41:00 42 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-04-03 Regina Kotela 2024-04-03 11:40:38
(Regina Kotela)
2024-04-03 11:40:38
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły