Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2017 rok

Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2017 rok.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

 

Wójt Gminy Ujsoły podaje do publicznej wiadomości

Wykaz osób

prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. Stan na dzień 31-13-2017 r.  

 

ODROCZENIE   TERMINU PŁATNOŚCI  i Umorzenie należności z powodu ważnego interesu podatnika :

Nazwisko i imię

Kwota

       Odsetki

Przyczyna zastosowania ulgi

Pomoc publiczna

Z.P.Tartacznictwo i Wyroby z Drewna

12899,00 zł

73,00+181,00 zł

Ważny interes podatnika

Tak

 

 

ROZŁOŻENIA   NA   RATY

Nazwisko i imię

Kwota

       Odsetki

Przyczyna zastosowania ulgi

Pomoc publiczna

ZPUH Tartacznictwo

2896,00 zł

74,00

Ważny interes podatnika

Tak

P.P.U.H Tartak

1370,00 zł

35,00

Ważny interes podatnika

Tak

 

 

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-04-04 mgr Teresa Paździorko 2018-04-04 09:36:54
(Alicja Krawiec)
2018-05-14 09:57:07
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły