Protrokół z konsultacji społecznych

Protokół
z konsultacji społecznych


Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Konsultacje trwały w okresie od 12.03.2013r. do 19.03.2013r.


Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-03-20 Michał Płoskonka 2013-03-20 11:54:50
(Alicja Krawiec)
2013-03-20 11:54:50
(Alicja Krawiec)