OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły przysiółek Hutyrów”

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-04-03 Bartłomiej Kruszyński 2018-04-03 14:27:10
(Alicja Krawiec)
2018-04-03 14:27:10
(Alicja Krawiec)