Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Gminy Ujsoły
  1. Uchwała Rady Gminy Ujsoły  nr XXXVIII/291/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
  2. Uchwała Rady Gminy Ujsoły  nr XXXVIII/292/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  3. Uchwała Rady Gminy Ujsoły  nr XXXVIII/293/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły w sprawie udziału w finansowaniu przedsięwzięć pn. „Przebudowa drogi Worniczki w miejscowości Glinka w km 0+455 do km 0+495” „Przebudowa ul. Letniskowej w miejscowości Ujsoły Odcinek I od km 0+110 do 0+165, Odcinek II od km 0+645 do km 0+675, Odcinek III od km 0+710 do km 0+783”

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-05-05 Regina Kotela 2022-05-05 11:06:33
(Regina Kotela)
2022-05-05 11:06:33
(Regina Kotela)