Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Gminy Ujsoły

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 13 lipca 2022 r.

1)      Uchwała nr XL/306/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13 lipca 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

2)      Uchwała nr XL/307/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13 lipca 2022 r.   w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki P4.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-07-18 Regina Kotela 2022-07-18 14:14:03
(Regina Kotela)
2022-07-18 14:14:03
(Regina Kotela)