Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Gminy

Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 7 września 2022 roku.

  1. Uchwała nr XLI/308/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 września 2022 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły w sprawie udziału w finansowaniu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Do Królowej w miejscowości Soblówka od km 0+000 do km 0+306”
  2. Uchwała nr XLI/309/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 września 2022 roku  w sprawie przejęcia przez Gminę Ujsoły od Powiatu Żywieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1439S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa na odcinku 3 – Z3 na terenie Gminy Ujsoły
  3. Uchwała nr XLI/310/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 września 2022 roku w sprawie sprostowania omyłki w Uchwale Rady Gminy Ujsoły Nr XL/306/2022 r. z dnia 13 lipca 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-09-08 Regina Kotela 2022-09-08 10:45:43
(Regina Kotela)
2022-09-08 10:45:43
(Regina Kotela)