Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy

1) Uchwała nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032.

2) Uchwała nr XLIII/315/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2022 r.  uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

3) Uchwała nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2022 r. uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy.

4) Uchwała nr XLIII/317/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2022 r uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy.

5) Uchwała nr XLIII/318/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2022 r. uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie  uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-11-03 Regina Kotela 2022-11-03 11:31:20
(Regina Kotela)
2022-11-03 11:31:20
(Regina Kotela)