Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Gminy

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Gminy Ujsoły 

1)      Uchwała nr XLIV/319/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032.

2)      Uchwała nr XLIV/320/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

3)      Uchwała nr XLIV/321/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

4)      Uchwała nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie ustalenia stawek dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych.

5)      Uchwała nr XLIV/323/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.

6)      Uchwała nr XLIV/324/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.  

7)      Uchwała nr XLIV/325/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.

8)      Uchwała nr XLIV/326/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 r.

9)      Uchwała nr XLIV/327/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

10)  Uchwała nr XLIV/328/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023.

11)  Uchwała nr XLIV/329/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Pod Grapy w Soblówce.

12)  Uchwała nr XLIV/330/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

13)  Uchwała nr XLIV/331/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły dla części działki nr 9252/2 obręb Ujsoły przy ul. Danielki.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-12-02 Regina Kotela 2022-12-02 10:30:54
(Regina Kotela)
2022-12-15 16:22:34
(Regina Kotela)