Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Gminy

1)    Uchwała nr XLV/332/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec

2)    Uchwała nr XLV/333/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

3)    Uchwała nr XLV/334/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Ujsoły

4)    Uchwała nr XLV/335/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

5)   Uchwała nr XLV/336/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-12-20 Regina Kotela 2022-12-20 11:34:18
(Regina Kotela)
2022-12-20 11:34:18
(Regina Kotela)