Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Gminy

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.

 1. Uchwała nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
 2. Uchwała nr XLVI/338/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
 3. Uchwała nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.
 4. Uchwała nr XLVI/340/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2023 rok.
 5. Uchwała nr XLVI/341/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2023 rok.
 6. Uchwała nr XLVI/342/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 rok.
 7. Uchwała nr XLVI/343/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2023 rok.
 8. Uchwała nr XLVI/344/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.
 9. Uchwała nr XLVI/345/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 10. Uchwała nr XLVI/346/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły,
 11. Uchwała nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie  Uchwały budżetowej na 2023 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-01-05 Regina Kotela 2023-01-05 15:38:03
(Regina Kotela)
2023-01-05 15:38:27
(Regina Kotela)