Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 31 marca 2022 r.
  1. Uchwała nr XXXVI/282/2022 Rady Gminy Ujsoły  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032.
  2. Uchwała nr XXXVI/283/2022 Rady Gminy Ujsoły  w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
  3. Uchwała nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Ujsoły  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły  w § 28 uchwały dotyczącym obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
  4. Uchwała nr XXXVI/285/2022 Rady Gminy Ujsoły w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły  w rejonie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Złatnej.
  5. Uchwała nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Ujsoły  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonych w obrębie Glinka, stanowiących własność Gminy Ujsoły.
  6. Uchwała nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Ujsoły w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoły w rejonie drogi Pod Grapy w Soblówce.
  7. Uchwała nr XXXVI/288/2022 Rady Gminy Ujsoły  w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XXXVI 283 2022.pdf 2022-04-06 12:23:00 612 kB
XXXVI 284 2022.pdf 2022-04-06 12:23:00 508 kB
XXXVI 285 2022.pdf 2022-04-06 12:23:00 475 kB
XXXVI 286 2022.pdf 2022-04-06 12:23:00 221 kB
XXXVI 287 2022.pdf 2022-04-06 12:23:00 456 kB
XXXVI 288 2022.pdf 2022-04-06 12:23:00 209 kB
głosowanie imienne.pdf 2022-04-06 12:29:00 51 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-04-06 Regina Kotela 2022-04-06 12:22:30
(Regina Kotela)
2022-04-06 12:22:30
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły