OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły przysiółek Hutyrów”

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Zał 16 Opinia PIG - Butorowa Grapa.pdf 2018-04-03 10:43:00 322 kB
Zał 8, 8 1, 9 - Mapy geośrod, hydro i geo.pdf 2018-04-03 15:01:00 5 MB
Zał 6 8 - Wkop W-3.pdf 2018-04-03 15:00:00 1.5 MB
Zał 6 14 - Wkop W-9.pdf 2018-04-03 15:00:00 1.5 MB
Zał 6 15 - Wkop W-10.pdf 2018-04-03 15:00:00 1.5 MB
Zał 6 12 - Wkop W-7.pdf 2018-04-03 15:00:00 1.5 MB
Zał 11 6 - Raport Ujsoły Dodatkowy.pdf 2018-04-03 15:00:00 134 kB
Zał 6 11 - Wkop W-6.pdf 2018-04-03 15:00:00 1.5 MB
Zał 11 1 - Wyniki Rc Ujsoły.pdf 2018-04-03 15:00:00 41 kB
Zał 6 10 - Wkop W-5.pdf 2018-04-03 15:00:00 1.5 MB
Zał 11 2 - Wyniki agresywnoscUjsoly.pdf 2018-04-03 15:00:00 46 kB
Zał 6 7 - Wkop W-2.pdf 2018-04-03 14:59:00 1.5 MB
Zał 11 4 - Raport Ujsoły.pdf 2018-04-03 14:59:00 67 kB
Zał 6 9 - Wkop W-4.pdf 2018-04-03 14:59:00 1.5 MB
Zał 11 3 - Wyniki Glina Ujsoły.pdf 2018-04-03 14:59:00 169 kB
Zał 11 5 - Wyniki Glina Ujsoły.pdf 2018-04-03 14:59:00 546 kB
Zał 6 6 - Wkop W-1.pdf 2018-04-03 14:59:00 1.5 MB
Zał 6 13 - Wkop W-8.pdf 2018-04-03 14:59:00 1.5 MB
Zał 11 - Wyniki badań gruntu i wody.pdf 2018-04-03 14:58:00 91 kB
Zał 6 2 - OG-2.pdf 2018-04-03 14:58:00 1.4 MB
Zał 6 1 - OG-1.pdf 2018-04-03 14:58:00 1.4 MB
Zał 6 4 - OG-4.pdf 2018-04-03 14:58:00 1.4 MB
Zał 6 5 - OG-5.pdf 2018-04-03 14:58:00 1.4 MB
Zał 6 3 - OG-3.pdf 2018-04-03 14:58:00 1.4 MB
Zał 14 - Zdjęcia rdzeni.pdf 2018-04-03 14:56:00 8.4 MB
Zał 7 3 - Przekrój III - III.pdf 2018-04-03 14:54:00 3 MB
Zał 7 1 - Przekrój I - I.pdf 2018-04-03 14:54:00 3 MB
Zał 10 - Karta dokumentacyjna osuwiska.pdf 2018-04-03 14:54:00 3 MB
Zał 1 - Mapa topograficzna.pdf 2018-04-03 14:54:00 3.2 MB
Zał 7 2 - Przekrój II - II.pdf 2018-04-03 14:54:00 3 MB
Zał 13 - Zdjęcia dok.pdf 2018-04-03 14:53:00 1.6 MB
Zał 15 - Sprawozdanie z badań geofizycznych.pdf 2018-04-03 14:52:00 930 kB
Zał 10 1 - Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi.pdf 2018-04-03 14:52:00 980 kB
Zał 3 - Mapa geologiczno inżynierska.pdf 2018-04-03 14:50:00 598 kB
Zał 5 1 - Mapa gruntów antropogenicznych.pdf 2018-04-03 14:50:00 570 kB
Zał 12 - Dycyzja zatwierdzjąca prg.pdf 2018-04-03 14:50:00 94 kB
Zał 4 - Mapa warunków budowlanych.pdf 2018-04-03 14:50:00 557 kB
Zał 2 - Mapa dokumentacyjna.pdf 2018-04-03 14:50:00 553 kB
Zał 5 2 - Mapa pierwszego poziomu wodonośnego.pdf 2018-04-03 14:50:00 570 kB
UJSOŁY TEKST DOKUMENTACJI.pdf 2018-04-03 14:30:00 1.2 MB
UJSOŁY STRONA TYTYŁOWA.pdf 2018-04-03 14:29:00 454 kB
SIWZ_GU_U_projekt_osuwisko_3.doc 2018-04-03 14:28:00 378 kB
UJSOŁY KARTA INFORMACYJNA.pdf 2018-04-03 14:28:00 245 kB
UM_GU_U_projekt_osuwisko_3.doc 2018-04-03 14:28:00 213 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2018-04-03 14:28:00 140 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-04-03 Bartłomiej Kruszyński 2018-04-03 14:27:10
(Alicja Krawiec)
2018-04-03 14:27:10
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły